میلیونر سعودی و خودروهایش

تمام خودروهای یک میلیونر ماشین‌باز سعودی با ارزش میلیون‌ها دلار به نمایش در آمده است.

تمام خودروهای یک میلیونر ماشین‌باز سعودی با ارزش میلیون‌ها دلار به نمایش در آمده است.

به اشتراک بگذارید :