طراحی برجسته مینی کوپر Cabrio JCW، AC Schnitzer

AC Schnitzer حدود ٣٠ سال است که توجه همه را به خود جلب کرده است، آن هم نه فقط به عنوان متخصص در تیونینگ BMW. این تیونر آلمانی همچنین اجزای دست‌ساز و غیر معمولی برای ماشین‌های مینی هم می‌سازد.

AC Schnitzer حدود ٣٠ سال است که توجه همه را به خود جلب کرده است، آن هم نه فقط به عنوان متخصص در تیونینگ BMW. این تیونر آلمانی همچنین اجزای دست‌ساز و غیر معمولی برای ماشین‌های مینی هم می‌سازد.

به اشتراک بگذارید :