سوخت‌های مناسب برای جایگزینی در خودروهای سبک

ایران با وجود مخازن بزرگ نفتی و معادن عظیم زیرزمینی، ظرفیت بالقوه‌ای در عرصه انرژی دارد، اما زمانی این منابع عظیم روند توسعهکشور را تسهیل می‌کنند که استفاده بهینه و مناسبی از آنها به عمل آید.

اقتصاد > صنعت – شانا نوشت: امروزه جهان در زمینۀ انرژی با دو بحران محدود بودن منابع سوخت‌های فسیلی اعم از فرآورده‌های نفت و گاز و آلودگی محیط زیست روبروست.

افزایش جمعیت شهرها، گسترش صنایع خودروسازی و به دنبال آن ازدیاد تعداد وسایل نقلیه و متوقف نکردن حرکت خودروهای فرسوده و افزایش پدیده گازهای گلخانه‌ای، یکی از معضلات جدی مرتبط با مسائل انرژی است؛ به‌گونه‌ای که می‌توان سهم عمده‌ای در مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست را به بخش حمل و نقل واگذار کرد.
از این رو در طول سال‌های اخیر، تلاش‌های زیادی درباره جایگزینی انواع انرژی در بخش حمل و نقل انجام شده و در دست اقدام است.

با توجه به مطالعات انجام شده، سوخت‌های بسیاری می‌توانند جایگزین سوخت‌های رایج شوند که در پژوهش «اولویت بندی سوخت‌های جایگزین در خودروهای سبک» با تکیه به شاخص‌های ‌هزینه، فناوری، پایداری و امنیت انرژی، الویت بندی سوخت‌های مرسوم خودروهای سبک با در نظر داشتن یک افق میان‌مدت، در قالب روش تصمیم‌گیری چند شاخصۀ SIR تدوین شده است.
نتایج بررسی حاکی از مناسب‌بودن سوخت سی‎ان‎جی است و سوخت‌های بنزین، گازوییل، LPG، اتانول، برق، سوخت زیستی، بیوگاز و هیدروژن در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند، همچنین در میان سوخت‌های با منابع اولیۀ تجدیدپذیر، اتانول بالاترین اولویت را دارد.

ایران با وجود مخازن بزرگ نفتی و معادن عظیم زیرزمینی، ظرفیت بالقوه‌ای در عرصه انرژی دارد، اما زمانی این منابع عظیم روند توسعهکشور را تسهیل می‌کنند که استفاده بهینه و مناسبی از آنها به عمل آید.

به اشتراک بگذارید :