لیموزین مخصوص انقلابی فقید

به گزارش هندوستان تایمز، در سال ۲۰۱۴ این خودرو در اختیار سازمان تاکسی‌رانی هندوستان قرار گرفت تا گردشگران سوار بر تکه کوچکی از تاریخ در هاوانا سفر کنند.

به گزارش عصر ایران، این خودروها بین دهه ۱۹۶۰د تا ۷۰ میلادی توسط کارخانه‌های GAZ و ZIL در جهاهیر اتحاد شوروی ساخته شدند. در سال‌های اخیر یک راننده تاکسی در هاوانا این لیموزین را از دولت اجاره کرد.

3

این روزها یکی از امور مورد علاقه گرشگردان در این شهر اجاره این خودرو یا عکس انداختن با این خودرو است.

4

رادیوی نصب شده روی این خودرو همانی است فیدل کاسترو هر روز صبح برای شنیدن اخبار از آن استفاده می‌کرده است.

5

به گزارش هندوستان تایمز، در سال ۲۰۱۴ این خودرو در اختیار سازمان تاکسی‌رانی هندوستان قرار گرفت تا گردشگران سوار بر تکه کوچکی از تاریخ در هاوانا سفر کنند.

به اشتراک بگذارید :