شرایط پیش فروش ویژه رنو کپچر با مدل ٢٠١٧ – مرداد ٩۵..

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند، شرایط پیش‌فروش عادی رنو کپچر با مدل ٢٠١٧، از روز دوشنبه …

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم می‌رساند، شرایط پیش فروش عادی رنو کپچر با مدل ٢٠١٧،از روز دوشنبه مورخ ٩۵/٠۵/١٨ لغایت زمان تکمیل ظرفیت، به شرح جدول ذیل ارائه می‌گردد.

شرایط و توضیحات بخشنامه :

١ .سود مشارکت در این بخشنامه ٢١ درصد سالیانه و حداکثر تا تاریخ انقضای دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبدیل و محاسبات دیگر نیز بر اساس سود مشارکت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد.

٢ .سود مشارکت در صورت انصراف ٢٠ درصد سالیانه و حداکثر تا زمان انقضای دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشد تا زمان انصراف برای مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد.

زمان فعال سازی این بخشنامه ساعت ١۴ روز دوشنبه مورخ ٩۵/٠۵/١٨ می‌باشد.

27

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات ایران خودرو می‌رساند، شرایط پیش‌فروش عادی رنو کپچر با مدل ٢٠١٧، از روز دوشنبه …

به اشتراک بگذارید :