تصاویر کانسپت کادیلاکEscada مدل٢٠١٧

تمامی عملکردهای این خودرو توسط نمایشگرهای لمسی و همین‌طور فرامین صوتی انجام می‌گیرد.

تمامی عملکردهای این خودرو توسط نمایشگرهای لمسی و همین‌طور فرامین صوتی انجام می‌گیرد.

مقاله مرتبط

تصاویر کانسپت کادیلاکEscada مدل٢٠١٧

به اشتراک بگذارید :