افزایش قیمت این بار برای محصولات مدیران خودرو

طوفان افزایش قیمت خودروها اینبار گریبان‌گیر مدیران خودرو شد. قیمت جدید محصولات مدیران خودرو را در این خبر مطالعه کنید.

در پی افزایش قیمت در اکثر خودروسازان داخلی، مدیران خودرو هم لیست قیمت جدید انواع محصولات خود را اعلام کرد.

مدیران خودرو

 

طوفان افزایش قیمت خودروها اینبار گریبان‌گیر مدیران خودرو شد. قیمت جدید محصولات مدیران خودرو را در این خبر مطالعه کنید.

به اشتراک بگذارید :