نوسانات تولید ون در ایران

براساس جدیدترین آمارهای رسمی در ۱۰ ماهه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی ۸۰۰۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات از دو دستگاه در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۱۶۲ دستگاه افزایش یافته است.

۱۰ ماهه امسال تولید انواع ون در ایران خودرو دیزل با افزایش ۲۵۵۰ درصدی همراه بوده و از دو دستگاه در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۵۳ دستگاه رسید.

همچنین تولید انواع ون در آکیا دویچ نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در ۱۰ ماهه سال گذشته به ۱۰۹ دستگاه افزایش یافت.

براساس جدیدترین آمارهای رسمی در ۱۰ ماهه امسال تولید انواع ون در خودروسازان داخلی ۸۰۰۰ درصد افزایش یافته است.

به اشتراک بگذارید :