امضای ۳یادداشت تفاهم قطعه‌سازی

موگه در چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران که امروز برگزار شد اظهار کرد: در سال‌های اخیر سه یادداشت تفاهم همکاری با ایران در حوزه قطعه‌سازی امضا کرده‌ایم.

به گزارش اقتصاد آنلاین، وی با بیان اینکه مدیران ۹۰ شرکت فرانسوی در همایش امروز در ایران شرکت کردند، خاطرنشان کرد: این همایش فرصت مناسبی برای شناخت از قابلیت‌های صنعتی ایران و ارتقاء همکاری‌ها است.

رئیس انجمن قطعه‌سازان فرانسه تصریح کرد: انجمن قطعه‌سازان فرانسه در سال گذشته بیش از سه‌ونیم میلیارد یورو فروش داشته است.

موگه در پایان گفت: امیدواریم با توسعه همکاری‌ها بتوانیم همکاری‌های خود را با ایران در حوزه صنعت خودرو و قطعه توسعه دهیم.

موگه در چهارمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران که امروز برگزار شد اظهار کرد: در سال‌های اخیر سه یادداشت تفاهم همکاری با ایران در حوزه قطعه‌سازی امضا کرده‌ایم.

به اشتراک بگذارید :