شورولت سیلواردو ۲۰۱۷ خشمگین‌تر از همیشه

بزرگ‌ترین تغییر ظاهری در سیلورادو در قسمت جلوی آن است که از ظاهر جدید تهاجمی‌تری بهره می برد. در قسمت پشت این خودرو، چراغ های راهنما و ترمز اطراف قسمت وانت قرار گرفته‌اند.

بزرگ‌ترین تغییر ظاهری در سیلورادو در قسمت جلوی آن است که از ظاهر جدید تهاجمی‌تری بهره می برد. در قسمت پشت این خودرو، چراغ های راهنما و ترمز اطراف قسمت وانت قرار گرفته‌اند.

به اشتراک بگذارید :