رونمایی از کانسپت هوندا neuv

محصول جدید هوندا در صنعت خودروسازی نیووی نام دارد. نام این خودرو از تلفیق کلمات New Electric Urban Vehivle گرفته شده و تصویر هوندا از آینده‌ی خودروهای کوچک شهری است. در حال حاضر عموم خودروهای شخصی به طور میانگین ۹۶ درصد از عمر خود را بدون استفاده طی می‌کنند. در همین راستا نیز هوندا در طراحی NeuV ایده‌ی اشتراک‌گذاری خودرو را در در نظر گرفته است.

محصول جدید هوندا در صنعت خودروسازی نیووی نام دارد. نام این خودرو از تلفیق کلمات New Electric Urban Vehivle گرفته شده و تصویر هوندا از آینده‌ی خودروهای کوچک شهری است. در حال حاضر عموم خودروهای شخصی به طور میانگین ۹۶ درصد از عمر خود را بدون استفاده طی می‌کنند. در همین راستا نیز هوندا در طراحی NeuV ایده‌ی اشتراک‌گذاری خودرو را در در نظر گرفته است.

به اشتراک بگذارید :