سرقت جالب از نمایشگاه خودرو تهران

سر دنده لکسوس در شلوغی نمایشگاه خودرو شهر آفتاب تهران به سرقت رفت.

سر دنده لکسوس در شلوغی نمایشگاه خودرو شهر آفتاب تهران به سرقت رفت.

به اشتراک بگذارید :