گالری تصاویر کیا اسپورتیچ ۲۰۱۷

نسل جدید اسپورتیج که پیش از این نیز در مناطق آزاد و در تعدادی محدود در کشور حضور داشت سرانجام به طور رسمی در کشور رونمایی و عرضه شد.

نسل جدید اسپورتیج که پیش از این نیز در مناطق آزاد و در تعدادی محدود در کشور حضور داشت سرانجام به طور رسمی در کشور رونمایی و عرضه شد.

مقاله مرتبط

نسل جدید کیا اسپورتیچ در اطلس خودرو

به اشتراک بگذارید :