گالری تصاویر GMC آکادیا ۲۰۱۷

سرعت صفر تا شصت این خودروی جاده های سخت ۶٫۷ ثانیه است. قیمت پایه و تست شده این مدل جنرال موتور از ۴۷ هزار و ۸۴۵ دلار تا ۵۲ هزار و ۲۸۵ دلار می باشد.

سرعت صفر تا شصت این خودروی جاده های سخت ۶٫۷ ثانیه است. قیمت پایه و تست شده این مدل جنرال موتور از ۴۷ هزار و ۸۴۵ دلار تا ۵۲ هزار و ۲۸۵ دلار می باشد.

مقاله مرتبط

دیدار با GMC آکادیا ۲۰۱۷

به اشتراک بگذارید :