فروش اقساطی محصولات کیا موتورز در سال جدید

اطلس خودرو نمایندگی رسمی محصولات کیا موتورز شرایط فروش اقساطی محصولات کیا را اعلام کرد.


​تمامی هزینه‌های شماره گذاری، پلاک و عوارض سالانه شهرداری برای کلیه خودروها بر عهده شرکت می‌باشد.
​​هزینه بیمه شخص ثالث یک ساله برای کلیه خودروها بر عهده شرکت می‌باشد.
​کلیه خودروهای مورد قرارداد شرکت اطلس خودرو دارای استانداردهای ایمنی تعریف شده از سوی سازمان استاندارد کشور و مجهز با موتور دارای استاندارد تعیین شده از سوی سازمان محیط زیست کشور از نظر میزا​ن خروجی آلایندگی بوده وعلاوه بر برخورداری از گارانتی به مدت ۲ سال و یا ۴۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) دارای کارت پشتیبان بوده که خدمات این شرکت به مشتریان خود را مطابق ضوابط کارت پشتیبان تا ۵ سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر(هر کدام زودتر فرا برسد) قابل تمدید خواهد نمود .
​​با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.
​حق الزحمه عاملیت مجاز / نمایشگاه فروش توسط شرکت تأمین و پرداخت میگردد و بنابر این دریافت هر گونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و بر خلاف مقررات شرکت می‌باشد.
متقاضیان خرید خودرو مکلف میباشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی معرفی شده از سوی شرکت اطلس خودرو (سهامی خاص) واریز نمایند و در صورت عدم رعایت مورد فوق، شرکت اطلس خودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.​
​پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده خریدار میباشد و بیش از تحویل خودرو نقداً دریافت خواهد شد.
در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۹۰روزه ، سود مشارکت و خسارت انصراف از خرید به مبلغ ۵۰ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۹۰روزه ، الباقی قیمت قطعی خودرو بر اساس قیمت و شرایط جاری فروش همان خودرو در زمان تحویل خودرو و توسط متقاضی در وجه شرکت پرداخت خواهد شد که در صورت وجود شرایط پرداخت اقساطی در لیست قیمت جاری در آن زمان و همچنین فراهم آوردن ضوابط فروش اقساطی توسط متقاضی، پس از واریز الباقی سهم نقدی (در صورت تعلق) که در وجه شرکت پرداخت خواهد شد، باقیمانده طی چک های متساوی الوجه که تعداد چک ها و مبلغ هر یک از آنها با سررسید های یک ماه از یکدیگر و اولین آن به تاریخ یک ماه پس از تاریخ صدور کاردکس خودروی مورد درخواست،توسط شرکت محاسبه و اعلام خواهد شد و قبل از تحویل خودرو توسط متقاضی صادر و به شرکت تسلیم خواهد شد
در شرایط پیش فروش علی الحساب با تعهد تحویل ۹۰روزه ، در صورت درخواست خریدار و پس از تأئید شرکت، خسارت تأخیر احتمالی به مبلغ ۱۵ ریال در ازای هر یکصد هزار ریال مبلغ سپرده نقدی خریدار نزد شرکت مازاد بر سود مشارکت ۵۰ ریال به صورت روز شمار محاسبه و پرداخت خواهد گردید.
در شرایط خرید اقساطی، پرداخت هزینه بیمه بدنه یک ساله به عهده خریدار میباشد که بیش از تحویل خودرو، نقداً دریافت خواهد شد.
در شرایط خرید اقساطی، تأمین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار میباشد که پس از احراز و تأئید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.
در شرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل فوری (۳۰ روز کاری) کلیه وجوه مورد قرارداد به اضافه مالیات برارزش افزوده و بیمه بدنه یکساله (برای قراردادهای اعتباری) در هنگام ثبت درخواست میبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.
درشرایط خرید نقدی و یا اقساطی با تحویل مدت دار / میان مدت و یا بلند مدت (بیش از ۳۰ روز کاری) کلیه وجوه پیش پرداخت در هنگام ثبت درخواست و باقیمانده در زمان اعلام آمادگی تحویل خودرو از سوی شرکت و قبل از تحویل خودرمیبایستی در وجه شرکت کارسازی گردد.

اطلس خودرو نمایندگی رسمی محصولات کیا موتورز شرایط فروش اقساطی محصولات کیا را اعلام کرد.

به اشتراک بگذارید :