پراید صفر در بازار چند؟

برای اگاهی از قیمت انواع پراید صفر این خبر را مطالعه فرمایید.

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع سواری پراید صفر کیلومتر شرکت سایپا در سطح بازار تهران است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛

37

برای اگاهی از قیمت انواع پراید صفر این خبر را مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید :