مدل مفهومی لوتوس الیز پنجره‌ای رو به آینده

لوتوس الیز به مدت بیست سال با فلسفه وزن بسیار سبک و دینامیک بالا برای کسب لذت حداکثری از رانندگی تولید می‌شود. تکنولوژی شاسی آلومینیومی این خودرو همچنان در مدل‌های بعدی نیز حفظ خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود این شاسی در نسل جدید نیز تا حدودی حفظ شود و البته با اصلاحاتی نیز همراه خواهد بود. این شاسی با فرمان حساس، تعادل قدرت و قابلیت رانندگی، DNA خاص این خودرو را تشکیل می‌دهد.

انتظار می‌رود این مدل وزنی در حدود ۹۰۰ کیلوگرم داشته باشد و البته نسبت به مدل‌های فعلی کمی عریض‌تر بوده و از تکنولوژی ایربگ‌های جانبی برای انطباق با استانداردهای آمریکا بهره بگیرد.

لوتوس الیز به مدت بیست سال با فلسفه وزن بسیار سبک و دینامیک بالا برای کسب لذت حداکثری از رانندگی تولید می‌شود. تکنولوژی شاسی آلومینیومی این خودرو همچنان در مدل‌های بعدی نیز حفظ خواهد شد. بنابراین انتظار می‌رود این شاسی در نسل جدید نیز تا حدودی حفظ شود و البته با اصلاحاتی نیز همراه خواهد بود. این شاسی با فرمان حساس، تعادل قدرت و قابلیت رانندگی، DNA خاص این خودرو را تشکیل می‌دهد.

انتظار می‌رود این مدل وزنی در حدود ۹۰۰ کیلوگرم داشته باشد و البته نسبت به مدل‌های فعلی کمی عریض‌تر بوده و از تکنولوژی ایربگ‌های جانبی برای انطباق با استانداردهای آمریکا بهره بگیرد.

به اشتراک بگذارید :