بیوک ریگال ۲۰۱۸ سدانی زیر پوست اسپورت بک

بیوک ریگال اسپورت بک ۲۰۱۸ یک سدان متوسط که با تنطیمات ۳ حالته صندلی عقب خودرو می‌توان حجم صندوق آن را به دلخواه تنظیم کرد.

به گزارش mashin.ir بیوک ریگال ۲۰۱۸ سدانی است که با ویژگی‌های یک هاچبک رونمایی شده است. اما این بار صندوق عقب خود را با طراحی خارجی three-box پنهان کرده است. این بدان معنا است که ریگال اسپورت بک ۲۰۱۸ یک سدان متوسط که با تنطیمات ۳ حالته صندلی عقب خودرو می‌توان حجم صندوق آن را به دلخواه تنظیم کرد. در این جا نگاهی به تفاوت های سدان ریگال ۲۰۱۷ و سدان ریگال جدید اسپورت بک می اندازیم.

بیوک ریگال اسپورت بک ۲۰۱۸ یک سدان متوسط که با تنطیمات ۳ حالته صندلی عقب خودرو می‌توان حجم صندوق آن را به دلخواه تنظیم کرد.

به اشتراک بگذارید :