ام وی ام ۳۱۵ و آریزو۵ روی آسانسور افزایش قیمت

تغییرات قیمت خودرو در سال جدید گریبان مدیران خودرو را هم گرفت.

به گزارش سایت ماشین، ام وی ام ۳۱۵ و آریزو ۵ و x22 با افزایش قیمت روبرو شدند:

تغییرات قیمت خودرو در سال جدید گریبان مدیران خودرو را هم گرفت.

به اشتراک بگذارید :