بزرگترین فراخوان‌های خودروسازان

هر از چندگاهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی اقدام به برگزاری فراخوان محصولات خود می‌کنند. که اغلب به دلیل مشکلات فنی است که در هنگام استفاده از خودروها گزارش می‌شود.

گاه نقص فنی بیان شده از سوی سازمان‌ها و ادارات ذیربط امریکا آن قدر جزیی بوده که خودروسازان مجبور به فراخوان آنها از بازار اروپا و آسیا نشدند، اما مجبور بودند که حتی مدل‌های قدیمی را از بازار امریکا فراخوان کنند. در واقع مشهود است که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها در این رقابت شکست‌ خورده، سرمایه‌گذاری کلانی را به یافتن هر گونه عیبی در خودروهای ژاپنی و تا حدود اروپایی اختصاص داده‌اند.

یکی از مقامات تویوتا گفته بود: ما مجبور به فراخوان و تقبل این ضرر هستیم، تا بتوانیم در بازار رقابت باقی بمانیم. اما گاه نقص فنی به گونه‌ای است که مستقیم جان مردم را به خطر می‌اندازد، در چنین شرایطی هر چند در عمل همه خودروها از سراسر جهان فراخوان نمی‌شوند، اما به خاطر اذهان عمومی مجبور به اعلام آن می‌گردند.

3

هر از چندگاهی شرکت‌های بزرگ خودروسازی اقدام به برگزاری فراخوان محصولات خود می‌کنند. که اغلب به دلیل مشکلات فنی است که در هنگام استفاده از خودروها گزارش می‌شود.

به اشتراک بگذارید :