طرح پیش فروش شهریور ماه پارس خودرو

سایپا شرایط پیش فروش شهریور ۹۵ محصولات پارس خودرو را اعلام کرد.

پیش فروش پارس خودرو

گروه خودروسازی سایپا شرایط جدید پیش‌فروش محصولات شرکت پارس‌خودرو را در شهریورماه ۹۵ منتشر نمود.

پیش‌فروش تک ودیعه‌ای (کلیه مبالغ به ریال می‌باشد)

پیش‌فروش‌ها دارای ۳ بار امکان صلح اختیاری رایگان می‌باشد.

در ثبت نام‌ها با قیمت غیر قطعی ،مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می‌گردد.

نمایندگان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی مشتری دقت نمایند، امکان تغییر رنگ میسر نمی‌باشد.فروش اینترنتی ویژه مشتریان نیز همزمان فعال می‌باشد.

حواله پرداختی می‌بایست حداکثر تا ۵ روز پس از پرفراژ، در سیستم ثبت و پذیرش گردد در غیر اینصورت حواله پرداختی با آخرین شرایط جاری قابل ثبت خواهد بود.

پیش فروش اقساطی پارس خودرو

در پیش‌فروش‌های اعتباری در زمان صدور دعوتنامه کلیه مشتریان اعتبار سنجی خواهند شد و در صورت عدم تایید از دادن تسهیلات به متقاضی خودداری خواهد شد و مشتری می‌بایست نسبت به تکمیل مابه التفاوت به صورت نقدی اقدام نمایند .

پیش‌فروش ها دارای ۳ بار امکان صلح اختیاری رایگان می باشد.

در ثبت‌نام‌ها با قیمت غیر قطعی ،مابقی قیمت خودرو در زمان تحویل براساس قیمت روز شرکت محاسبه می‌گردد. نمایندگان محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی مشتری دقت نمایند، امکان تغییر رنگ میسر نمی‌باشد. فروش اینترنتی نیز همزمان فعال می‌باشد.

حواله پرداختی می‌بایست حداکثر تا ۵ روز پس از پرفراژ، در سیستم ثبت و پذیرش گردد در غیر اینصورت حواله پرداختی با آخرین شرایط جاری قابل ثبت خواهد بود.
36

35

منبع: پارس خودرو

سایپا شرایط پیش فروش شهریور ۹۵ محصولات پارس خودرو را اعلام کرد.

به اشتراک بگذارید :