دیداری با شورولت کوروت ۲۰۱۷ گرند اسپرت

شورولت، برند کوروت گرند اسپرت را مجددا احیا کرد. نسل هفتم شورولت کوروت با بهینه سازی های متعدد در بخش های مختلف و پسوند گرند اسپرت، خود را به عنوان گزینه ی توانمندی برای پیست ها معرفی کرده است.

شورولت، برند کوروت گرند اسپرت را مجددا احیا کرد. نسل هفتم شورولت کوروت با بهینه سازی های متعدد در بخش های مختلف و پسوند گرند اسپرت، خود را به عنوان گزینه ی توانمندی برای پیست ها معرفی کرده است.

به اشتراک بگذارید :