خودروی مفهومی اپل(فیلم)

از سال پیش خبرهایی در زمینه پروژه ساخت ماشین اپل شنیده می‌شد.در اینجا فیلمی از دوربین‌های جاسوسی خبرنگاران تست این خودرو را شکار کرده‌اند.

از سال پیش خبرهایی در زمینه پروژه ساخت ماشین اپل شنیده می‌شد.در اینجا فیلمی از دوربین‌های جاسوسی خبرنگاران تست این خودرو را شکار کرده‌اند.

به اشتراک بگذارید :