پیمان شکنی خودروسازان در تعویض خودرو معیوب

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو موظفند در صورتی‌که خودروی عرضه شده از سوی آنها معیوب شده و با وجود چندین بار مراجعه به نمایندگی خدمات پس از فروش عیب آن برطرف نشود، خودروی جایگزین در اختیار مالک خودرو قرار دهند.

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو چندی پیش به تصویب هیات دولت رسیده و از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ابلاغ شد.

به گزارش ایسنا، در این قانون شاخص‌ها و الزاماتی برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی و خارجی تدوین شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت یافته بر حسن اجرای این قانون از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو نظارت کند.

با این حال ارزیابی صورت گرفته در این زمینه نشان می‌دهد که برخی از الزامات و استانداردهای تعیین شده در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو در حوزه خدمات پس از فروش از سوی شرکت‌های خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو رعایت نمی‌شود.

طبق گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، عملکرد هیچ یک از شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرو در ایران انطباق کامل با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو نداشته و عمده‌ترین تخلفات در این حوزه “عدم پرداخت خسارت خواب خودرو” و “عدم تعویض خودرو در صورت تکرار عیب” است.

این در حالی است که براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو موظفند در صورتی‌که خودروی عرضه شده از سوی آنها معیوب شده و با وجود چندین بار مراجعه به نمایندگی خدمات پس از فروش عیب آن برطرف نشود، خودروی جایگزین در اختیار مالک خودرو قرار دهند.

صراحت قانون درباره ضرورت تعویض خودروی معیوب از سوی خودروسازان و واردکنندگان خودرو در حالی است که طبق ارزیابی صورت گرفته هم‌اکنون هیچ یک از خودروسازان و واردکنندگان خودرو در ایران این قانون را اجرا نمی‌کنند.

براساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو موظفند در صورتی‌که خودروی عرضه شده از سوی آنها معیوب شده و با وجود چندین بار مراجعه به نمایندگی خدمات پس از فروش عیب آن برطرف نشود، خودروی جایگزین در اختیار مالک خودرو قرار دهند.

به اشتراک بگذارید :