گالری تصاویر شورولت اکونوکس ۲۰۱۸

مدیر جنرال موتورز امریکای شمالی – گفت: شورولت اکونوکس ستون بخش شاسی بلند های کوچک بازار است و دارای مصرف کم، ایمنی و طراحی منحصر به فردی می باشد.

مدیر جنرال موتورز امریکای شمالی – گفت: شورولت اکونوکس ستون بخش شاسی بلند های کوچک بازار است و دارای مصرف کم، ایمنی و طراحی منحصر به فردی می باشد.

به اشتراک بگذارید :