فیلم ماشین برقی که رکوردها را شکست!!!

ماشین مسابقه برقی که توسط گروهی از دانشجویان سوئیسی ساخته شده‌است توانست رکورد سرعت خودروهای برقی جهان را بشکند.


این خودرو توانست در عرض ۱٫۵۱۳ ثانیه، یعنی یک چهارم ثانیه زودتر از رکورد سابق جهان، به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت دست یابد. تاکنون هیچ خودروی سوخت فسیلی نتوانسته‌است در چنین زمانی به چنین سرعتی دست پیدا کند.

ماشین مسابقه برقی که توسط گروهی از دانشجویان سوئیسی ساخته شده‌است توانست رکورد سرعت خودروهای برقی جهان را بشکند.

به اشتراک بگذارید :