تصاویری از نمایشگاه خودروهای تجاری جهان در آلمان

بزرگترین نمایشگاه خودروهای تجاری جهان در آلمان آغاز به کار کرد.

تصاویر:خبرگزاری ایلنا

بزرگترین نمایشگاه خودروهای تجاری جهان در آلمان آغاز به کار کرد.

به اشتراک بگذارید :