ادامه اجرای طرح معاینه فنی

از تمام شهروندان که هنوز نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نکرده‌اند درخواست می‌شود این موضوع را عقب نیندازند و تا قبل از اتمام مهلت ما برگه معاینه‌فنی خودرو خود را اخذ کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، سردار تیمور حسینی درخصوص سوء تفاهم‌های بوجود آمده نسبت به مهلت ارائه شده از سمت پلیس راهور برای کاهش ازدحام و نگرانی مردم تصریح کرد: روند اخذ معاینه‌ فنی خودرو ادامه دارد و متوقف نشده است.

سردار حسینی افزود: شایعه‌ها حاکی از آن بوده است که ما نسبت به تعطیلی این طرح گرایش داریم یا موافق اجرایی شدن آن نیستیم اما همانطور که در گفت و گوی دیروز با فارس هم اشاره شد این طرح سلامت شهر، شهروندان و خودروها را تضمین می‌کند و ما نیز خواهان اجرایی شدن آن هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی هم مثل سایرین یک دستگاه اجرایی است و تنها برای روان سازی حجم انبوه و کاهش نگرانی‌های مردم مهلتی را قائل شد تا شهروندان با آرامش نسبت به این امر اقدام کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد: فقط جریمه این امر متوقف شده است و روند اخذ معاینه فنی همانطور که دیروز به آن اشاره شد یک روند مستمر است و طی این روزها هم ادامه خواهد داشت اما برای اینکه ازدحام موجود کاسته و آرامش مردم افزوده شود پلیس مهلتی قائل شد و در این مدت تنها خودروهای بدون معاینه فنی را جریمه نمی کند.

وی در انتها افزود: از تمام شهروندان که هنوز نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نکرده‌اند درخواست می‌شود این موضوع را عقب نیندازند و تا قبل از اتمام مهلت ما برگه معاینه‌فنی خودرو خود را اخذ کنند.

از تمام شهروندان که هنوز نسبت به اخذ معاینه فنی اقدام نکرده‌اند درخواست می‌شود این موضوع را عقب نیندازند و تا قبل از اتمام مهلت ما برگه معاینه‌فنی خودرو خود را اخذ کنند.

به اشتراک بگذارید :