نظاره گر شورولت FNR مفهومی باشید.

در واقع این محصول شورولت، طرحی مطالعاتی است که توسط مرکز GM-SAIC خلق شده و توسعه می‌یابد. شاید به همین دلیل است که این خودرو بیشتر به اسباب بازی های فضایی شباهت دارد تا یک خودروی آمریکایی

در واقع این محصول شورولت، طرحی مطالعاتی است که توسط مرکز GM-SAIC خلق شده و توسعه می‌یابد. شاید به همین دلیل است که این خودرو بیشتر به اسباب بازی های فضایی شباهت دارد تا یک خودروی آمریکایی

به اشتراک بگذارید :