مرسدس بنز دریایی!!!

مرسدس بنز که همیشه پایه گذار شگفتی های فراوان بوده این بار در اقدامی دیگر از قایقی لوکس رونمایی کرده است.

به تازگی مرسدس بنز از قایق تفریحی اعیانی و گران قیمت خود رونمایی کرده است.
110

111

112

113

114

115

116

117

مرسدس بنز که همیشه پایه گذار شگفتی های فراوان بوده این بار در اقدامی دیگر از قایقی لوکس رونمایی کرده است.

به اشتراک بگذارید :