انواع پراید در بازار چند؟

قیمت روز انواع سواری پراید موجود در بازار را در این خبر مشاهده کنید.

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع سواری پراید صفر کیلومتر شرکت سایپا در سطح بازار تهران است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
145

قیمت روز انواع سواری پراید موجود در بازار را در این خبر مشاهده کنید.

به اشتراک بگذارید :