هتل ۵ستاره در جت خصوصی لوکس

تصاویری را که مشاهده می‌کنید شاید در نگاه اول یک هتل پنج ستاره بنظر بیاید اما درواقع داخل کابین هواپیمای ایرباس A330 VIP را نمایش می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت تقریبی این جت لوکس چیزی حدود ۲۰۰ میلیون دلار می‌باشد. این هواپیما در حال حاضر توسط شرکت طراحی سوییسیComluxطراحی شده است. همچنین این جت قادر به حمل ۶۰ نفر براحتی و پرواز ۱۷ ساعته بدون سوخت‌گیری است.
%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg1

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg2

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg3

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg4

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg5

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg6

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg7

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg8

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg9

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg10

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg11

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg12

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg13

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg14

%d8%ac%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b3a330vip-jpg15

تصاویری را که مشاهده می‌کنید شاید در نگاه اول یک هتل پنج ستاره بنظر بیاید اما درواقع داخل کابین هواپیمای ایرباس A330 VIP را نمایش می‌دهد.

به اشتراک بگذارید :