نمایش اطلاعات غلط در سیمفا

کاربران زیادی در خصوص اشکالات سیستم سیمفا و تناقضات آن با مشخصات خودروی خود شکایت کرده‌اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین، کاربران زیادی در خصوص اشکالات سیستم سیمفا برای ما پیام فرستاده اند. از آنجایی که طرح LEZ به صورت مکانیزه اجرا می شود، شما نیز با مراجعه به سامانه http://www.symfa.ir از صحت اطلاعات معاینه فنی خود و تاریخ انقضای آن اطمینان پیدا کنید تا بعدا مشکلی برای شما ایجاد نشود.

چنانچه تناقضی در اطلاعات سامانه سیمفا و برگه معاینه فنی شما وجود داشت برای “اقتصاد آنلاین” ارسال کنید.

نمونه ای از اطلاعات نادرست در سامانه سیمفا که مخاطبان اقتصاد آنلاین برای ما ارسال کرده اند را در ادامه ببینید؛

یکی از مخاطبان اقتصاد آنلاین در پیامی آورده است : “سریال معاینه فنی خودم رو در سامانه سیمفا زدم اما مشخصات یک خودروی دیگه رو آورد!

من تیبا دارم اما اطلاعات یک نیسان رو نمایش داد!!

حتی تاریخ انقضا هم یکسان نیست!!!!!!”

معاینه فنی
1

کاربران زیادی در خصوص اشکالات سیستم سیمفا و تناقضات آن با مشخصات خودروی خود شکایت کرده‌اند.

به اشتراک بگذارید :