وام خرید دوچرخه!!!

اختصاص وام به خریداران دوچرخه و یا موتور سیکلت برقی در جهت کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و آلودگی هوای شهر در نظر گرفته شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، در خصوص اختصاص وام به دوچرخه سواران، اظهارداشت: افراد می توانند برای خرید موتور سیکلت برقی و با دوچرخه مبلغی ما بین ۳میلیون تا ۱۰میلیون وام دریافت کنند.

وی گفت: اختصاص وام به خریداران دوچرخه و یا موتور سیکلت برقی در جهت کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و آلودگی هوای شهر در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۴۴ هفته از آغاز پویش سه شنبه های بدون خودرو می گذرد، بیان داشت: با حذف خودروهای تک سرنشین می خواهیم کاری کنیم که آلودگی صوتی شهر کم و تحرک به شهروندان باز گردد.

اختصاص وام به خریداران دوچرخه و یا موتور سیکلت برقی در جهت کاهش استفاده از خودروهای تک سرنشین و آلودگی هوای شهر در نظر گرفته شده است.

به اشتراک بگذارید :