گالری تصاویر اوپل آمپرا-ای ۲۰۱۷

آمپرا-ای ما یک خودروی تجملی زیست‌محیطی یا یک ابزار فرعی و یک ماشین دوم نیست. اوپل نشان می‌دهد که با استفاده از تکنولوژی‌های خلاقانه‌ی جدید، حمل و نقل الکتریکی برای مخاطبان و مصرف کنندگان گسترده‌تری قابل دسترس است.

آمپرا-ای ما یک خودروی تجملی زیست‌محیطی یا یک ابزار فرعی و یک ماشین دوم نیست. اوپل نشان می‌دهد که با استفاده از تکنولوژی‌های خلاقانه‌ی جدید، حمل و نقل الکتریکی برای مخاطبان و مصرف کنندگان گسترده‌تری قابل دسترس است.

مقاله مرتبط

گامی به سوی دنیای بهتر با اوپل آمپرا-ای ۲۰۱۷

به اشتراک بگذارید :