جدیدترین افت وخیز کیفی در محصولات داخلی

در گزارش اخیر سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با افت رده کیفی مواجه شده است. این درحالی است که کیا سراتو که آن ‌هم توسط سایپا به تولید می‌رسد از لحاظ کیفی با صعود همراه شد.

به گزارش گروه خودروی عصر ایران سازمان بازرسی کیفیت استاندار ایران اعلام کرد در شهریور ماه ۱۳۹۵ تعداد ۵۶۹۴۳ دستگاه خودرو سبک تولید شد که ۹۳ درصد از حجم تولیدات به خودروهای سواری و ۷ درصد دیگر به خودروهای وانت اختصاص داشت.

خودروهای سبک تولیدی کشور در این ماه، شامل ۳۵ مدل خودرو درگروه سواری و ۶ مدل در گروه وانت می باشند.

براساس آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، جز دو خودرو سراتو و آریو همه اتومبیل‌های ساخت کشورمان تغییری از لحاظ کیفیت نداشته‌اند. آریو که در بن‌رو تولید می‌شود با یک واحد افت کیفی هم‌اکنون یک ستاره شده است.

65

کیا سراتو مونتاژ که توسط گروه سایپا تولید می‌شود در آمارهای منتشر شده پایان دوره مرداد ۹۵ دو ستاره کیفیت داشت که در آمار دوره شهریور با یک پله صعود هم‌اکنون سه ستاره کیفی دارد.

سراتو با این رشد و بعد از نیو مزدا ۳ بهمن موتور و گرند ویتارا ایران خودرو سومین خودرو با سه ستاره کیفیت محسوب می‌شود

در گزارش اخیر سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با افت رده کیفی مواجه شده است. این درحالی است که کیا سراتو که آن ‌هم توسط سایپا به تولید می‌رسد از لحاظ کیفی با صعود همراه شد.

به اشتراک بگذارید :