فروش ویژه پژو ۲۰۷i

ایران خودرو شرایط پیش فروش خودرو ۲۰۷i را اعلام کرد.

به گزارش گروه خودروی عصر ایران و بر اساس اعلام معاونت بازاریابی ایران خودرو در مدل نخست این طرح ۲۰ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و زمان تحویل نیز بهمن ماه اعلام شده است.

68

69س)

همچنین در مدل دوم هم ۱۵ میلیون به عنوان پیش پرداخت، ۵ میلیون تومان به عنوان ودیعه دوم تعیین و زمان تحویل خودرو اسفندماه اعلام شده است.

گفتنی است سود مشارک این طرح ۲۲ درصد و سود انصراف ۲۰ درصد است.

ایران خودرو شرایط پیش فروش خودرو ۲۰۷i را اعلام کرد.

به اشتراک بگذارید :