قیمت دوگانه سوزهای بازار

قیمت انواع خودروی دوگانه سوز در بازار و نمایندگی را در این خبر بررسی می کنیم.

اقتصاد آنلاین : آنچه در زیر می‌آید قیمت روز برخی خودروهای صفر کیلومتر دوگانه سوز داخلی کشور در سطح بازار تهران است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
53

قیمت انواع خودروی دوگانه سوز در بازار و نمایندگی را در این خبر بررسی می کنیم.

به اشتراک بگذارید :