شاهکار جدید BMW 2017

خودروساز آلمانی BMW ، از محصول جدید خود (۵۳۰d) مدل ۲۰۱۷ رونمایی کرد.

خودروساز آلمانی BMW ، از محصول جدید خود (۵۳۰d) مدل ۲۰۱۷ رونمایی کرد.

خودروساز آلمانی BMW ، از محصول جدید خود (۵۳۰d) مدل ۲۰۱۷ رونمایی کرد.

به اشتراک بگذارید :