پورشه آلمانی در بازر چند؟

قیمت انواع پورشه در بازار و نمایندگی را با هم بررسی می‌کنیم.

اقتصاد آنلاین: آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع سواری پورشه صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد؛
99

قیمت انواع پورشه در بازار و نمایندگی را با هم بررسی می‌کنیم.

به اشتراک بگذارید :