زوتی چین پورشه تولید کرد!!!

اس آر ۹ محصولی از کمپانی چینی Zotye Auto که شباهت عجیبی! به شاسی بلندهای پورشه دارد

کپی چینی پورشه شاسی بلند آمد.

اس آر ۹ محصولی از کمپانی چینی Zotye Auto که شباهت عجیبی! به شاسی بلندهای پورشه دارد

به اشتراک بگذارید :