فروش اقساطی جک در کرمان موتور

کرمان موتور از شرایط فروش اقساطی جکS۵ دندهای ویژه آبان ماه خبر داد.

51

به گزارش گروه خودروی عصر ایران مبلغ پیش پرداخت ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است و مبلغ تسهیلات برای خرید خودرو از سوی کرمان موتور ۴۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
بر اساس این گزارش زمان تحویل خودروها اردیبهشت ۹۶ و تاریخ پرداخت اولین قسط یک ماه پس از تحویل خودرو خواهد بود.
19

کرمان موتور از شرایط فروش اقساطی جکS۵ دندهای ویژه آبان ماه خبر داد.

به اشتراک بگذارید :