جدول تفاوت قیمت وحشتناک کارخانه و بازار خودرو

براساس این گزارش،قیمت خودرهای داخلی در بازار رو نمایندگی حاکی ازتفاوت قیمت حداقل ۱۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان دارد که این افزایش قیمت بیشتر در بازار قابل مشاهده است.

میزان نوشت:قیمت خودرهای داخلی در بازار حاکی ازتفاوت قیمت حداقل ۱۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان است .

قیمت خودرو مزدا ۳، تیپ ۴ صندوق دار، در بازار ۱۲۲ میلیون تومان و در نمایندگی ۱۱۵ میلیون تومان است و این حاکی از تفاوت قیمت این خودرو ۷ میلیونی در بازار و نمایندگی است.

قیمت خودروهای داخلی از ۲۴ میلیون شروع و تا ۱۲۰ میلیون تومان در مدل‌های مختلف تغییر می‌کند. قیمت برخی از خودروهای داخلی در بازار به شرح جدول زیر است:
05

براساس این گزارش،قیمت خودرهای داخلی در بازار رو نمایندگی حاکی ازتفاوت قیمت حداقل ۱۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون تومان دارد که این افزایش قیمت بیشتر در بازار قابل مشاهده است.

به اشتراک بگذارید :