شماره پلاک‌های تهرانی‌ها به اتمام رسید!!!

پلاک ایران ۱۰ هم آمد با اتمام پلاک ۹۹، پلاک ایران ۱۰ برای تهران جایگزین شد و از این به بعد به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰…. پلاک های جدید صادر خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، پس از اینکه پلاک ملی خودروهای تهرانی شامل پلاک ایران۱۱،۲۲،۳۳،۴۴،۵۵،۶۶،۷۷،۸۸ و ۹۹ به متقاضیان خودرو در پایتخت داده شد، پلیس راهور دو گزینه تغییر در شکل پلاک یا شماره گذاری جدید با عداد دارای صفر را پیش روی خود می دید.

سرانجا در سال ۹۳ تصمیم گرفته شد همزمان با اتمام پلاک ملی ایران ۹۹، برای تهران پلاک های ایران ۱۰،۲۰،۳۰،۴۰،۵۰،۶۰،۷۰،۸۰، و ۹۰ صادر شود.

با اتمام پلاک های ۹۹، پلیس راهور از ابتدای هفته جاری کار شماره گذاری خودروها با پلاک ایران ۱۰ را در تهران آغاز کرد.
1

پلاک ایران ۱۰ هم آمد با اتمام پلاک ۹۹، پلاک ایران ۱۰ برای تهران جایگزین شد و از این به بعد به ترتیب ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰…. پلاک های جدید صادر خواهند شد.

به اشتراک بگذارید :