توقف تولید یک مینی بوس دیگر

در این مدت تولید مینی‌بوس SITRA(C_۱۴۰) شرکت هوراند خودرو دیزل با افت صد درصدی همراه بوده و از هفت دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

به گزارش ایسنا،مهر ماه امسال تولید یک مدل مینی‌بوس نیز در حد قابل توجهی کاهش یافته است. در این زمینه تولید مینی‌بوس ایسوزو تولیدی گروه بهمن ۷۲ درصد کاهش یافته و از ۵۰ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به ۱۴ دستگاه رسید.

گذشته از این دو مدل مینی‌بوس تولید باقی مینی‌بوس‌های داخلی در مهر ماه امسال با افزایش همراه بوده است.

در این مدت تولید مینی‌بوس SITRA(C_۱۴۰) شرکت هوراند خودرو دیزل با افت صد درصدی همراه بوده و از هفت دستگاه در مهر ماه ۱۳۹۴ به صفر رسید.

به اشتراک بگذارید :