برچسب: آئودی کارخانه

اعتصاب آئودی سازان مجارستان

دلیل کارکنان این شرکت کمیته اعتصاب تشکیل داده‌اند و هدف از تشکیل آن ادامه مذاکرات با مدیران آئودی عنوان شده است.