برچسب: آئودی R8 اسپایدر

با آئودی R8 اسپایدر صدای ضربان قلبتان را بشنوید

به نظر برخی آئودی R8 کوپه اتومبیل کسل کننده‌ای است. سوپراسپرتی که در فرمان پذیری دچار اشکال بوده و هنگامی که جلوی منزل آن را پارک می‌کنید بوی روغن سوخته از آن به مشام می‌رسد.

تصاویر آئودی R8 اسپایدر

به نظر برخی آئودی R8 کوپه اتومبیل کسل کننده‌ای است. سوپراسپرتی که در فرمان پذیری دچار اشکال بوده و هنگامی که جلوی منزل آن را پارک می‌کنید بوی روغن سوخته از آن به مشام می‌رسد.