برچسب: آئودی R8 2017

با آئودی R8 اسپایدر صدای ضربان قلبتان را بشنوید

به نظر برخی آئودی R8 کوپه اتومبیل کسل کننده‌ای است. سوپراسپرتی که در فرمان پذیری دچار اشکال بوده و هنگامی که جلوی منزل آن را پارک می‌کنید بوی روغن سوخته از آن به مشام می‌رسد.

تصاویر آئودی R8 اسپایدر

به نظر برخی آئودی R8 کوپه اتومبیل کسل کننده‌ای است. سوپراسپرتی که در فرمان پذیری دچار اشکال بوده و هنگامی که جلوی منزل آن را پارک می‌کنید بوی روغن سوخته از آن به مشام می‌رسد.