برچسب: آزادسازی قیمت خودرو

سردار سازندگی تابوهای صنعت خودرو را شکسته بود!

شامگاه یکشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۵، ایران با مردی وداع کرد که جدای از کارنامه پر و پیمان سیاسی او، عملکرد اقتصادی‌اش نیز بخشی لاینفک از تاریخ کشور به‌شمار می‌رود.