برچسب: آزمایش پورشه پانامرا

مدل ۲۰۱۷ پورشه پانامرا در حال آزمایش

تمام پورشه‌های پانامرای ۲۰۱۷، توسعه یافته و گونه‌ای رشد کرده‌اند که عملیاتی‌تر از نسل‌های قبل خود ظاهر شوند.